Forside

O.K. Entreprise

– Velkommen til din solide samarbejdspartner hos O.K. Entreprise!

O.K. Entreprise er en entreprenørvirksomhed der arbejder indenfor bolig-, erhvervs-, og industribyggeri. Vi løser opgaver i total-, hoved-, fag-, og råhusentreprise. Vi har egenproduktion af jord, kloak, beton, murer og elementmontage. Typiske opgaver er:

  • Jordopgaver er typisk muldafrømning, udgravninger for fundamenter, kælderareal eller gravning for rørlægning samt bundopbygning til eksempelvis belægninger
  • Kloakarbejdet omfatter renovering og nyanlæg indenfor spildevands-, regnvands- og dræn-installationer
  • Opgaverne med beton og elementmontage spænder vidt, fra renseanlæg, fundering, terrændæk, egentlige råhusentrepriser. Indenfor betonarbejdet kan vi løse stort set alle opgaver, d.v.s opstilling, binding af jern/armering og støbning af beton
  • Murerarbejdet er ofte indenfor nybyg eller renovering af badeværelser, gavle, facade- og tag renovering

O.K. Entreprise
Byggeriets kvalitetskontrol